Akcenat

Informativno – edukativni portal

Akcenat portal
Akcenat portal

“Akcenat na prave stvari ima moć otkrovenja, osvjetljavajući put ka jasnoći usred sjenki distrakcije, vodeći nas ka suštini svrhe i istine..”

Redakcija

Ekonomija

Akcenat na ekonomiji malih i nerazvijenih zajednica govori o visini ekonomskih izazova sa kojima se suočavaju.

Tehnološki Razvoj

Akcenat na digitalizaciju jedna je od najtraženijih tema današnjice. Era tehnološkog razvoja

Društvena kohezija

Uspjeh i napredak jedne zajednice ogleda se u nivou njene društvene kohezije.

Oglasite artikal za prodaju

Kontaktiranjem info@akcenat.net možete oglasiti robu ili uslugu

Fokus na rast i razvoj

Akcenat na sferama koje promovišu važnost ljudskog kapitala malih i nerazvijenih zajednica. Uprkos tradicionalnom pristupu Akcenat je stavljen na rukovanje tehnologijama u svrhu otklanjanja gre[aka ljudskog faktora i povećanja efikasnosti kod poslovanja

Detaljne komparativne analize

Stavljanjem Akcenta na stvari koje se tiču rasta i razvoja zajednice često iziskivaju detaljnije komparativne analize. O ispitivanju javnog mnjenja možete se informisati putem e-pošte info@akcenat.net